Schëfferveraïn St. Nicolas Waasserbëlleg

1940 Vesco Baumann E. 2