Schëfferveraïn St. Nicolas Waasserbëlleg

1942 ANNA LUCIE LIESELOTTE Bernard Kieffer