Schëfferveraïn St. Nicolas Waasserbëlleg

1883 MATHIAS Bj. 1883 Peter Welsch Berrend