Schëfferveräin St. Nicolas

Reesen

Ausfug vum Schëfferverain St. Nicolas Waasserbelleg op Giverny  Juni 2015

 

Giverny 2015Jardin4

Repas Giverny

Repas Giverny 2

Repas Giverny 3

 

  Jardin   Jardin1

Jardin3  Magasin Giverny