Schëfferveräin St. Nicolas

1926 FLORE Peter Welsch Baumann Bj. 1920