Schëfferveraïn St. Nicolas Waasserbëlleg

1926 VIANDEN Carl Welsch Reinert